Priser

Vid hembesök för service eller reparation tar vi ut en avgift

Tex

Besöksavgift inkl felsökning och lättare reperation

 

560.- + moms

700.- inklusive moms

RUT avdrag hanteras

 

Vid mer omfattande reparationer utövbesöksavgift eller återbesök är timpriset

 

560.- +moms

700.- inklusive moms

 

avgifter för utryckning eller jour kan tillkomma

 

Värmepumpsinstallationer vilka inte innefattas av så kallad standard installation offereras på begäran alternativt debiteras löpande.

Copyright © All Rights Reserved