Priser

Vid hembesök för service eller reparation tar vi ut en avgift

Tex

Besöksavgift inkl felsökning och lättare reperation


560.- + moms

700.-  inklusive moms

RUT avdrag hanteras


Vid mer omfattande reparationer utövbesöksavgift eller återbesök är timpriset


560.- +moms

700.- inklusive moms


avgifter för utryckning eller jour kan tillkomma


Värmepumpsinstallationer vilka inte innefattas av så kallad standard installation offereras på begäran alternativt debiteras löpande.

Copyright © All Rights Reserved